Afbeelding invoegen
Volgende
......Mark Rutte zegt dat Vrijheid geen begin en geen einde kent.....
Daar denken wij heel anders over:
Wanneer wij Onderdrukking toestaan,
zullen wij daarvoor onze Vrijheid prijsgeven.
De weg van de minste weerstand is ALTIJD de verkeerde.
Laat het KWAAD in welke vorm dan ook NIET zegevieren.
Een eenmaal prijs gegeven recht is moeilijk te herwinnen.
Laat dit een Goede Les voor een IEDER zijn.
 
Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.