Naarmate de druk van sociale en thuis isolatie groter wordt/As the pressure of social and home isolation increases - zaterdag 4 april 2020

Lees het hele bericht >
Innerlijke beschaving heeft niets met de ontwikkelde mediamieke gaven te maken/Inner civilization has nothing to do with the developed mediumistic gifts. - vrijdag 3 april 2020

Lees het hele bericht >
Wie is Lucifer en waarom wij dit moeten weten/Who is Lucifer and why we should know it - donderdag 2 april 2020

Lees het hele bericht >
De commerciŽle mediums, vervolg/The commercial mediums, the sequel. - dinsdag 31 maart 2020

Lees het hele bericht >
De commerciŽle mediums/The commercial mediums - zondag 29 maart 2020
Reacties:1

Lees het hele bericht >