Afbeelding invoegen
 Overgaan....
Het overgaan van uw dierbaren is een pijnlijke aangelegenheid.
Zij verlaten het Tijdelijke voor het Eeuwige, u neemt beiden afscheid.
Voor u die achterblijft, betekent het een einde.
Voor diegene die is overgegaan, betekent dat einde een nieuw begin.
Want bedenk dat er geen dood bestaat. Er bestaat een "Verder Gaan”.
Uw overleden dierbaren zullen u regelmatig op Aarde bezoeken om u te
troosten en om u te laten weten dat het met hen goed gaat.
Denk aan uw dierbaren met liefde en met een lach.
Zie het overgaan niet als een einde maar als een verder gaan,
dat is voor u beiden prettig.
Zo kunt u elkaar in liefde blijven steunen.
Want bedenk: In de Eeuwigheid bestaan geen grenzen.