Afbeelding invoegen
Een (klein)kind
Welk een vreugde wanneer wij vernemen dat er een (klein)kind op komst is.
Maar realiseren wij ons dat de kleine aanwinst
niet zonder reden in ons midden komt?
Misschien heeft het kind iets aan u goed te maken
of heeft u iets aan dit kind goed te maken.
Misschien heeft u een taak ten opzichte van dit kind
of misschien heeft dit kind een taak ten opzichte van u
of ten opzichte van anderen.
Daarom is het belangrijk dat u zich realiseert
dat dit kind niet zonder reden in ons midden is en
dat u, dit wetende, er mede voor kunt zorg dragen
dat dit kind de juiste begeleiding krijgt
zodat het er ter zijner tijd klaar voor is
om datgene te doen waarvoor het in dit leven is.
Weest u zuinig op deze nog kleine schat.